313 یاران خورشید - سلماس
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
روزی پیامبر اکرم (ص)  از ائمه وخاندان خود برای سلمان صحبت میکرد وقتی به نام حضرت مهدی(عج) رسید سلمان برای شناخت آن حضرت و دیدارش سخت بی تابی کرد پیامبر اکرم فرمود:

تو وکسانی همچون تو و  هرکس که او را با حقیقت ایمان  دوست بدارد اورا درک خواهذ نمود.
سلمان گفت :خدا را بسیار شکر کردم و گفتم ای رسول خدا  آیا من تا زمان او زنده خواهم ماند؟
پیامبر پاسخ مستقیمی به این  سئوال نداد و این آیه را تلاوت فرمود: (آیه 5 سوره اسراء )
پس آنگاه که وعده نخستین آن دو( فساد) فرارسد بندگانی از خود راکه جنگاورانی نیرومندند   برشما بر انگیزیم تا ( برای تعقیب شما ) داخل خانه ها یتان  را جستجو کنند.  تفسیر البرهان -   دلیل ائمه - بحارالانوار .

در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است : 
قبل از آمدن مهدی (ع) مردی از خاندان او در مشرق قیام می کند  وهشت  ماه شمشیر بدوش می گیر د و به سمت  بیت المقدس حرکت می کند  تا در ایلیا  (بیت المقدس ومسجد الاقصی ) فرود آید. .الحاوی للفتاوی - البرهان باب 217

هنگامی که که در مورد آیه ( پس آنگاه که وعده نخستین آن دو فساد فرا رسد.........تا پایان آیه 5 سوره اسراء ) از امام صادق(ع ) سئوال شد سه بار فرمود  : به خدا قسم آنها اهل قم هستند. بحارالانوار


در جای دیگر هنگامی که از ایشان در خصوص جمله( بندگانی از خود را که  صاحب سختی شدید  هستند  بر   شما برانگیزیم)  سئوال شد فرمدند : جماعتی هستند که خداوند قبل از قیام قائم آنها را بر می انگیزد آنها  (خون به نا حق   ریخته) آل محمد(ص) را وا نمی گذارد مگر گه انتقام آن را می گیرند.و این وعده ای حتمی است.

از امام محمد با قر (ع) در باره این قوم رزمنده  و پیکار جو  که بنی اسرائیل را نابود می سازندسئوال شد فرمودند:
به خدا قسم که آنها اهل قم هستند.
  

در روا یتی از حضرت رسول اکرم آمده است : 
یا امر به معروف و نهی ازمنکر می کنید یا خداوند آنان( عجم )را مامور شما  خواهد کرد که گردنتان را بزنند . آنهــا بسیار سر سختند و هرگز  نمی گریزند. مصنف وکنزالعمال 
ودر حدیث دیگری از آن حضرت آمده است:
شما با عجم بر سر تنزیل قرآن جنگیدید وآنها با شما بر سر تاویل ( فهم نادرست )آن خواهند جنگید. (بحارالانوار)

آیه 104 سوره اسراء:
آنان را گروه گروه ویک به یک (بنی اسرائیل) از سرزمینهای مختلف ودر یک جا با هم جمع می کند. واین همان عقوبت نهایی که در روایات به(درو ) تعبیر شده است که همه آنها را درو می کنند و هیچیک را باقی نمیگذارند.

در آیه 8 سوره اسراء  آمده است :
فــاذا جـــآء وعـــــده الاخـــــــــــره ( چون  زمان فساد پایانی فرارسد ) کلمه آخره از تعابیر نادر قرآنی است که جز برای بیان حیاه الاخــــــره ( زندگانی پس از مرگ) نیامده است . بعنوان حلقه نهایی فساد و ویرانگری در تاریخ بنی اسرائیل به شمار میرود و جمله «عبـــــــادا لنــــــــا » بندگانی از خودمان وجمله« لبـــسئئواوجو هکم  » چهره تان را زشت  میسازند ( شدت ناملایمات وارده بر بنی اسرائیل ) وجمله «ولیـــــد خلـــو المسجــــد» به مسجد درآیند  و« کمــا دخـــلو اول مــره » همچنان که بار اول  وارد  شد ند « ولیتــــبروما علــوتتییرا»هرچه بدست آورده اید یکسره نابود سازند.

این واژه ها وضمیر ها بر این موضوع  اذعان دارند  که  مجازات کنندکان در هر دو نوبت یک قوم می باشند .

در روایتی از علی ابن ابراهیم  ازاهل بیت نقل شده است که « منظور قائم ویاران او هستند »

در حدیثی از عفان بصری به نقل از امام صادق (ع)آمده  است:
میدانی که چرا شهر قم را ( قم ) نامیده اند .. کفتم خدا و رسولش وشما داناترید فرمود :
 قم نامیده اند چون مردم آن شهر با قائم آل محمد (ص)همراهی کرده وبا او قیام می نمایند ودر کنار او استقامت می ورزند و اورا یاری میکنند. 

نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
خداوند رحمان در آیات 4 الی 8 سوره اسراء چگونگی نابودی بنی اسرائیل راوعده داده است که ما ذیلا به ترجمه این آیات توجه می نمائیم:

 آیه 4 - ما در کتاب (تورات ) به بنی اسرائیل اعلام کردیم که قطعا شما دو بار در زمین فساد می کنید وبرتری جویی و بزرگی خواهید کرد.
آیه5 - پس همین که وعده نخستین فتنه فرا رسید گروهی از بندگان توانمند وجنگ جوی (خویش)  رابرای سرکوبی شما بر می انگیزیم . پس درون خانه هاتان را جستجو کنند و( تا فتنه گران را یافته وکیفردهند) وآن وعده قطعی است .
آیه 6 - سپس جنگ را به نفع شما وعلیه آنان برگردانیم وشما را با مال وفرزندان کمک کنیم و نفرات شمارا بیشتر قرار دهیم . (کمک غربی ها  و کشورهای خائن منطقه-ظهور سفیانی- ایجادفتنه مذهبی وقومی وفراهم کردن تجهیزات  وگسیل نیرو...)
 آیه7 - اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید واگر بدی کنید (باز هم) به خود بد کرده اید پس همین که وعده (فساد گری )دوم فرارسد . سیمای شمارا زشت نمایند وبه مسجد الاقصی درایند همان گونه که بارنخست وارد شدندوتا آنچه را زیر سلطه درآورده اید به سختی ویران کنند .
آیه 8 - امید است  پروردگارتان به شما رحم کند و اگر باز گردید  (ودوباره فتنه کنید)  ما نیز بر میگردیم  (و قهر خودرا میفرستیم) ما دوزخ را برای کافران زندانی سخت قرار داده ایم.
طبق احادیث وتفاسیر مفسرین این فسادگری ها توسط اسرائیلی ها انجام خواهد شد که هردوی  این فساد گری توسط قومی نشان شده (ایرانیان) سرکوب خواهد شد با این تفاوت که پس از پیروزی اول و وارد شدن نیروهای حق به اسرائیل که با نامها ی ملحمه صغری یاقطاف (چیدن ) نامیده شده است اسرائیل با کمک هم پیمانان غربی (رومی) وبرخی کشورهای خائن منطقه بویژه سفیانی و تفرقه افکنی ( عرب وعجم - شیعه وسنی) موفق به پیروزی درجنگ می شود.
در ادامه پس از تجدید قوای نیروهای جبهه حق و پیوستن نیروهای جدید مجددا طبق وعده الهی  زمان شکست کامل نیروهای جبهه باطل فرا میرسد که به آن ملحمه کبری و یا  حصاد (درو کــردن ) کفته می شود .
در اینجا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد :
اولا -   جنگ های یاد شده در دومرحله انجام می شود 
دوما -  این جنگها در یک مقطع زمانی انجام خواهد شد ( به فاصله بسیار کمی ازهم )
 
سوما  - این جنگها که بدست یک قوم  انجام و به پیروزی نهایی ونابودی قوای شر خاتمه می یابد همانطور که  آیه هفتم به آن اشاره دارد ( همانگونه که بار اول وارد شدند... )
چهارما -  بر خلاف جنگ اول که به روش قطاف (چیدن ) نیروهای دشمن انجام خواهد شد جنگ دوم به درو کردن(حصاد)  وریش کنی جبهه کفر خواهد انجامید که دیگر بار امکان هرگونه توطئه ازباقیمانده های آنها سلب خواهد شد ودر صورت هرگونه تحرک با قهر خداوندی روبرو خواهند شد (آیه هشتم - امید است پروردگارتان بر شما رحم کند واگر باز گردید ودوباره فتنه کنید ما نیز بر می گردیم (وقهر خود را می فرستیم) ما دوزخ را برای کافران زندانی سخت قرار داده ایم  )
انشاا... در قسمتهای بعد به نقل احادیث مرتبط که این موارد را به صراحت بیا ن می نمایند خواهیم پرداخت. 
     
نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 فروردین 1392 :: نویسنده : احمد خورشیدی
« سپس بار دیگر از اسبابى كه ( در اختیار داشت ) بهره گرفت ، تا به خاستگاه خورشید رسید . ( در آنجا ) خورشید را دید كه بر جمعیتى طلوع مى كند كه در برابر (تابش ) آفتاب ، پوششى براى آنها قرار نداده بودیم ( و هیچ گونه سایبانى نداشتند ) . آرى چنین بود ( كار ذو القرنین ) و ما به خوبى از امكاناتى كه نزد او بود ، آگاه بودیم . باز از اسباب مهمى ( كه در اختیار داشت ) استفاده كرد .

 

خداى بلند مرتبه درباره ذى القرنین مى فرماید :

« سپس بار دیگر از اسبابى كه ( در اختیار داشت ) بهره گرفت ، تا به خاستگاه خورشید رسید . ( در آنجا ) خورشید را دید كه بر جمعیتى طلوع مى كند كه در برابر (تابش ) آفتاب ، پوششى براى آنها قرار نداده بودیم ( و هیچ گونه سایبانى نداشتند ) . آرى چنین بود ( كار ذو القرنین ) و ما به خوبى از امكاناتى كه نزد او بود ، آگاه بودیم . باز از اسباب مهمى ( كه در اختیار داشت ) استفاده كرد .

( همچنان به راه خود ادامه داد ) تا به میان دو كوه رسید ، و در كنار آن دو كوه ، قومى را یافت كه هیچ سخنى را نمى فهمیدند ( و زبانشان مخصوص خودشان بود) . آن گروه به او گفتند : اى ذو القرنین ! یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد مى كنند . آیا ممكن است هزینه اى براى تو قرار دهیم كه میان ما و آنها سدى ایجاد كنى ؟ گفت : آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده ، ( از پیشنهاد شما ) بهتر است . مرا با نیرویى یارى دهید تا میان شما و آنها سد محكمى قرار دهم . قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید ( و آنها را روى هم بچینید ) تا وقتى كه كاملا میان دو كوه را پوشاند ، گفت : ( در اطراف آن آتش بیفروزید و ) در آن بدمید . ( دمیدند ) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته كردند ، گفت : مس مذاب برایم بیاورید تا روى آن بریزم .

( سرانجام چنان سد نیرومندى ساخت ) كه آنها ( یأجوج و مأجوج ) قادر نبودند از آن بالا روند و نمى توانستند نقبى در آن ایجاد كنند . آن گاه گفت : این از رحمت پروردگارم است. اما هنگامى كه وعده پروردگار فرا رسد، آن را در هم مى كوبد و وعده او حق است. در آن روز ( كه جهان پایان مى گیرد ) آنان را چنان رها مى كنیم كه درهم موج مى زنند و در صور ( شیپور ) دمیده مى شود . در آن روز جهنم را بر كافران عرضه مى داریم » .(1)ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سوالی که اکثرا میپرسند چرا نام حضرت مهدی صراحتا در قرآن بیان نشده که یه
دلیل روشن برای ظهور حضرت مهدی باشد سوالی که ذهن خیلی از مسلمانان رو
حداقل یه باردرگیر خودش کرده به جواب این سوال میپردازیم

http://upin.ir/images/huosn6k4vyy91auepw2.jpg
ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 18 اسفند 1390 :: نویسنده : احمد خورشیدی

بگو (ای پیغمبر): آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین پاداش است؟ کسانی که خدا بر آن‌ها لعن و غضب کرده و برخی از آنان را به بوزینه و خوک مسخ نموده و آن کس که بندگی طاغوت (شیطان) کرده. این گروه را (نزد خدا) بدترین منزلت است و آن‌ها گمراه‏ترین مردم از راه راستند. (۶۰)

و چون آنان در نزد شما آیند اظهار کنند ما ایمان آورده‏ایم و حال آن‌که با همان کفر و انکار که (به اسلام) درآمدند باز (از اسلام) بیرون شدند، و خدا به کفر و نفاقی که در درون دل پنهان می‏دارند داناتر است. (۶۱)

بسیاری از آن‌ها را بنگری که در گناه و ستمکاری و خوردن حرام می‏شتابند بسیار بد کاری را پیشه خود نمودند. (۶۲)

چرا علما و روحانیون آن‌ها را از گفتار زشت و خوردن مال حرام باز نمی‏دارند؟ همانا کاری بسیار زشت را پیشه خود نمودند. (۶۳)

یهود گفتند: دست (قدرت) خدا بسته است! به واسطه این گفتار (دروغ) دست آن‌ها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گردیدند، بلکه دو دست (قدرت) خدا گشاده است و هر گونه بخواهد (بر خلق) انفاق می‏کند. و همانا قرآنی که به تو نازل گشت بر کفر و طغیان بسیاری از اهل کتاب بیفزاید و ما (به کیفر آن) تا قیامت آتش کینه و دشمنی را در میان آن‌ها برافروختیم، هر گاه برای جنگ (با مسلمانان) آتشی برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آن‌ها در روی زمین به فسادکاری می‏کوشند، و هرگز خدا مردم ستمکار مفسد را دوست نمی‏دارد. (۶۴) سوره مائده

نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 بهمن 1390 :: نویسنده : احمد خورشیدی

مرج البحرین یلتقیان + عکس مرج البحرین یلتقیان + عکس

یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.

به گزارش  الف، جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند.
دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابراین این حائل به وجود می آید


ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 مهر 1390 :: نویسنده : احمد خورشیدی

«به خدا سوگند تأویل آن هنوز نازل نشده است و تأویل آن نازل نخواهد شد تا اینكه قائم كه درود خدا بر او باد، خروج كند. پس چون قائم كه درود بر خدا بر او باد خروج كند هیچ كافر به خدای عظیم و هیچ مشرك به امام باقی نماند، مگر اینكه خروج او را خوش ندارد، تا اینكه اگر كافر یا مشركی در دل سنگی [مخفی] باشد، آن سنگ [به زبان آمده و] خواهد گفت: ای مؤمن! در شكم من كافری هست، مرا بشكن و او را به قتل رسان.»

 ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 فروردین 1390 :: نویسنده : احمد خورشیدی

«در آخرالزّمان از جانب حاكمان، بلای شدیدی بر امّت من نازل می‌‌شود كه شدیدتر از آن شنیده نشده است، تا اینكه سرزمین پهناور بر آنها تنگ می‌‌شود و زمین پر از ظلم و جور می‌‌شود. مؤمنان هیچ پناهگاهی از این ظلم نمی‌‌یابند تا بدان پناه برند، پس خداوند مردی از خاندان مرا برمی‌‌انگیزد تا زمین را از قسط و عدل پر كند، همان‌گونه كه از ظلم و جور پر شده بود..

 

 

 ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : احمد خورشیدی

مهدی در قرآن (4)

با تشكر از عزیزانی كه در قسمت‌های گذشته همراه ما بوده‌اند.

در این قسمت نیز به یكی دیگر از آیات مربوط به ظهور مهدی(عج) به استناد كتب تفسیری شیعه و اهل سنت می‌پردازیم.

***

«و لو تری إذا فزعوا فلا فوت، و أُخذوا من مكان قریب»

و ای كاش می‌دیدی هنگامی را كه [كافران] وحشت‌زده‌اند [آنجا كه راهِ] گریزی نمانده است و از جایی نزدیك گرفتار آمده‌اند. (ترجمه‌ی استاد فولادوند)

اگر ببینی هنگامی كه فریادشان بلند می‌شود اما نمی‌توانند [از عذاب الهی] بگریزند، و آن‌ها را از جای نزدیكی [كه حتی انتظارش را ندارند] می‌گیرند [از درماندگی آن‌ها تعجب خواهی كرد]! (ترجمه‌ی آیت‌الله مكارم شیرازی)

سوره‌ی سبأ / 51ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : احمد خورشیدی

در پست‌های قبلی یكی از آیات راجع به حضرت مهدی ذكر شد اكنون به ذكر دو آیه‌ی دیگر در خصوص وجود مبارك حضرت(ع) می‌پردازم.

 

یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ

آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولی خدا جز این نمی‌خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافران ناخشنود باشند.

(توبه، 32) (ترجمه‌ی آیت‌الله مكارم شیرازی)ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بیش از 133 آیه در قرآن به ظهور آن حضرت و مقام و شخصیت آن بزرگوار و یارانش تفسیر و تأویل (پرده‌برداری از معنای اولیه و اصلی آیه) شده است كه در كتاب شریف «المحجة فیما نزل فی القائم الحجة» (استدلال قطعی درباره آیاتی كه در مورد حضرت قائم نازل شده) جمع‌آوری و روایات مربوط به آن ذكر شده است كه اخیراَ ترجمه هم شده است.

ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 بهمن 1389 :: نویسنده : احمد خورشیدی

درآن شش آیه مى باشد

آیات 31- 35-33-89-115-158

1- (حتى إذا جائتهم الساعة بغتة.) [1]

تا هنگامى كه نا گهان ساعت (قیامت )فرا مى رسد.

الساعه- اشاره به علائم و نشانه هاى آخر الزمان و پدید آمدن آنها پیش از ظهور و قیام حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه ) مى باشد. [2]

2- (قل أرایتكم إن أتا كم عذاب الله! أو أتتكم الساعه ) [3]

بگو اى محمد آیا هیچ فكر كرده اید اگر عذاب پروردگار به سوى شما آید و یا ساعت (قیامت) بر پا شود.

روایتى از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله ) درباره ساعت قیامت نقل شده است كه قبل از آن 10 نشانه و آیات بروز خواهد كرد كه تمام آنها از علائم ظهور و قیام حكومت جهانى حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه ) است. [4]

3- (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كل شىء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فاذا هم مبلسون.) [5]

هنگامی كه (اندرزها سود نبخشید) و آنچه به آنها یادآوری شده بود فراموش كردند، درهای همه چیز (از نعمت ها) را به روی آنها گشودیم تا (كاملاً) خوشحال شدند (و دل به آنها بستند) ناگهان آنها را گرفتیم (و سخت مجازات كردیم) در این هنگام همه مأیوس شدند (و درهای امید به روی آنها بسته شد).

ابی حمزه از امام باقر (علیه السلام ) نقل می كند كه حضرت درباره (أخذهم بغته فاذا هم مبلسون)، فرمود: یعنی قیام القائم. [6]

4 ـ (فان یكفر بها هولاء فقد وكلنا بها قوماً لیسوا بها بكافرین.) [7]

و اگرنسبت به آن كفر ورزند (مهم نیست زیرا) كسانی را نگاهبان آن ساخته ایم كه نسبت به آن كافرنیستند.

امام صادق (علیه السلام ) درباره ( قوما لیسوا بها بكافرین) فرمود: (اشاره به اصحاب و یاران حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه ) است.[8]

5- (و تمت كلمه ربك صدقاً و عدلاً لا مبدل لكلماته و هو السمیع العلیم.) [9]

و كلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید هیچ كس نمی تواند كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده دانا است.

در بیش از ده حدیث آمده كه این آیه شریفه " و تمت كلمة ربك " الى أخر، بین دو چشم و یا بر بازو و یا بین دو كتف هر امامی نوشته شده است، و در زیارت نامه هاى اهل بیت (علیه السلام )كلمات الله اطلاق بر أئمه اطهار (علیه السلام )شده است ((نحن الكلمات التامات)) كه اول آنها حضرت امیرالمومنین و آخر آنان حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه ) است. [10]

6- (یوم یأتی بعض آیات ربك لاینفغ نفسا" اینمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فی ایمانها خیرأ، قل انتظروا و إنا منتظرون. ) [11]

آن روز كه این آیات و نشانه ها تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادى كه قبلأ ایمان نیاورده اند و یا عمل نیكى انجام نداده اند، سودى به حالشان نخواهد داشت، بگو (اگر كه شما چنین انتظارات غلطى دارید) انتظار بكشید، ما هم انتظار (كیفر شما را) مى كشیم.

على بن رباب از امام صادق (علیه السلام ) نقل می كند كه حضرت درباره این آیه شریفه فرمود مراد از ((آیات)) حضرت قائم (علیه السلام ) است، سپس فرمود: در زمان ظهور و قیام حضرت مهدى (علیه السلام )ایمان آوردن كسانى كه پیش از قیام، ایمان نیاورده بودند سودى ندارد، هر چند كه ایمان به امامان قبل از او داشته باشند.

آنگاه فرمود؟ خوشا به حال دوستداران قائم ما كه انتظار ظهور آن حضرت را در حال غیبت او دارند و خوشا به حال اطاعت كنندگان حضرتش در زمان ظهور، دوستان و اولیاء خدا هستند، ترس و بیمى برایشان نیست و هیچ گاه محزون و غمناك نمى شوند. [12]

 

 

پی نوشت:

 


 

[1]انعام ، آیه 21
[2]المهدی فی القرآن ص 43
[3]انعام آیه 40
[4]المهدی فی القرآن ص 45 ، 10 نشانه ها مشروحا" ذكر شده مراجعه شود .
[5]انعام آیه 44
[6]الف) غایه المرام ص 226 - ب ) تفسیر صافی ج 2 ص173
[7]انعام آیه 89
[8]الف ) ینابیع الموده ، ص 422 - ب ) غایه المرام ص 226
[9]انعام ، آیه 115
[10]تفسیر اطیب البیان ج 5 ص 180
[11]انعام آیه 158
[12]الف) ینابیع الموده ص 422 - ب ) تفسیر برهان ج 1 ص 564 - ج) غایه المرام ص 226 - د) بحار الانوار ج 1 ص 51
نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
روزی پیامبر اکرم (ص)  از ائمه وخاندان خود برای سلمان صحبت میکرد وقتی به نام حضرت مهدی(عج) رسید سلمان برای شناخت آن حضرت و دیدارش سخت بی تابی کرد پیامبر اکرم فرمود:

تو وکسانی همچون تو و  هرکس که او را با حقیقت ایمان  دوست بدارد اورا درک خواهذ نمود.
سلمان گفت :خدا را بسیار شکر کردم و گفتم ای رسول خدا  آیا من تا زمان او زنده خواهم ماند؟
پیامبر پاسخ مستقیمی به این  سئوال نداد و این آیه را تلاوت فرمود: (آیه 5 سوره اسراء )
پس آنگاه که وعده نخستین آن دو( فساد) فرارسد بندگانی از خود راکه جنگاورانی نیرومندند   برشما بر انگیزیم تا ( برای تعقیب شما ) داخل خانه ها یتان  را جستجو کنند.  تفسیر البرهان -   دلیل ائمه - بحارالانوار .

در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است : 
قبل از آمدن مهدی (ع) مردی از خاندان او در مشرق قیام می کند  وهشت  ماه شمشیر بدوش می گیر د و به سمت  بیت المقدس حرکت می کند  تا در ایلیا  (بیت المقدس ومسجد الاقصی ) فرود آید. .الحاوی للفتاوی - البرهان باب 217

هنگامی که که در مورد آیه ( پس آنگاه که وعده نخستین آن دو فساد فرا رسد.........تا پایان آیه 5 سوره اسراء ) از امام صادق(ع ) سئوال شد سه بار فرمود  : به خدا قسم آنها اهل قم هستند. بحارالانوار


در جای دیگر هنگامی که از ایشان در خصوص جمله( بندگانی از خود را که  صاحب سختی شدید  هستند  بر   شما برانگیزیم)  سئوال شد فرمدند : جماعتی هستند که خداوند قبل از قیام قائم آنها را بر می انگیزد آنها  (خون به نا حق   ریخته) آل محمد(ص) را وا نمی گذارد مگر گه انتقام آن را می گیرند.و این وعده ای حتمی است.

از امام محمد با قر (ع) در باره این قوم رزمنده  و پیکار جو  که بنی اسرائیل را نابود می سازندسئوال شد فرمودند:
به خدا قسم که آنها اهل قم هستند.
  

در روا یتی از حضرت رسول اکرم آمده است : 
یا امر به معروف و نهی ازمنکر می کنید یا خداوند آنان( عجم )را مامور شما  خواهد کرد که گردنتان را بزنند . آنهــا بسیار سر سختند و هرگز  نمی گریزند. مصنف وکنزالعمال 
ودر حدیث دیگری از آن حضرت آمده است:
شما با عجم بر سر تنزیل قرآن جنگیدید وآنها با شما بر سر تاویل ( فهم نادرست )آن خواهند جنگید. (بحارالانوار)

آیه 104 سوره اسراء:
آنان را گروه گروه ویک به یک (بنی اسرائیل) از سرزمینهای مختلف ودر یک جا با هم جمع می کند. واین همان عقوبت نهایی که در روایات به(درو ) تعبیر شده است که همه آنها را درو می کنند و هیچیک را باقی نمیگذارند.


ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
خداوند رحمان در آیات 4 الی 8 سوره اسراء چگونگی نابودی بنی اسرائیل راوعده داده است که ما ذیلا به ترجمه این آیات توجه می نمائیم:

 آیه 4 - ما در کتاب (تورات ) به بنی اسرائیل اعلام کردیم که قطعا شما دو بار در زمین فساد می کنید وبرتری جویی و بزرگی خواهید کرد.
آیه5 - پس همین که وعده نخستین فتنه فرا رسید گروهی از بندگان توانمند وجنگ جوی (خویش)  رابرای سرکوبی شما بر می انگیزیم . پس درون خانه هاتان را جستجو کنند و( تا فتنه گران را یافته وکیفردهند) وآن وعده قطعی است .
آیه 6 - سپس جنگ را به نفع شما وعلیه آنان برگردانیم وشما را با مال وفرزندان کمک کنیم و نفرات شمارا بیشتر قرار دهیم . (کمک غربی ها  و کشورهای خائن منطقه-ظهور سفیانی- ایجادفتنه مذهبی وقومی وفراهم کردن تجهیزات  وگسیل نیرو...)
 آیه7 - اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید واگر بدی کنید (باز هم) به خود بد کرده اید پس همین که وعده (فساد گری )دوم فرارسد . سیمای شمارا زشت نمایند وبه مسجد الاقصی درایند همان گونه که بارنخست وارد شدندوتا آنچه را زیر سلطه درآورده اید به سختی ویران کنند .
آیه 8 - امید است  پروردگارتان به شما رحم کند و اگر باز گردید  (ودوباره فتنه کنید)  ما نیز بر میگردیم  (و قهر خودرا میفرستیم) ما دوزخ را برای کافران زندانی سخت قرار داده ایم.
طبق احادیث وتفاسیر مفسرین این فسادگری ها توسط اسرائیلی ها انجام خواهد شد که هردوی  این فساد گری توسط قومی نشان شده (ایرانیان) سرکوب خواهد شد با این تفاوت که پس از پیروزی اول و وارد شدن نیروهای حق به اسرائیل که با نامها ی ملحمه صغری یاقطاف (چیدن ) نامیده شده است اسرائیل با کمک هم پیمانان غربی (رومی) وبرخی کشورهای خائن منطقه بویژه سفیانی و تفرقه افکنی ( عرب وعجم - شیعه وسنی) موفق به پیروزی درجنگ می شود.
در ادامه پس از تجدید قوای نیروهای جبهه حق و پیوستن نیروهای جدید مجددا طبق وعده الهی  زمان شکست کامل نیروهای جبهه باطل فرا میرسد که به آن ملحمه کبری و یا  حصاد (درو کــردن ) کفته می شود .
در اینجا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد :
اولا -   جنگ های یاد شده در دومرحله انجام می شود 
دوما -  این جنگها در یک مقطع زمانی انجام خواهد شد ( به فاصله بسیار کمی ازهم )
 
سوما  - این جنگها که بدست یک قوم  انجام و به پیروزی نهایی ونابودی قوای شر خاتمه می یابد همانطور که  آیه هفتم به آن اشاره دارد ( همانگونه که بار اول وارد شدند... )
چهارما -  بر خلاف جنگ اول که به روش قطاف (چیدن ) نیروهای دشمن انجام خواهد شد جنگ دوم به درو کردن(حصاد)  وریش کنی جبهه کفر خواهد انجامید که دیگر بار امکان هرگونه توطئه ازباقیمانده های آنها سلب خواهد شد ودر صورت هرگونه تحرک با قهر خداوندی روبرو خواهند شد (آیه هشتم - امید است پروردگارتان بر شما رحم کند واگر باز گردید ودوباره فتنه کنید ما نیز بر می گردیم (وقهر خود را می فرستیم) ما دوزخ را برای کافران زندانی سخت قرار داده ایم  )
انشاا... در قسمتهای بعد به نقل احادیث مرتبط که این موارد را به صراحت بیا می نمایند خواهیم پرداخت. 


ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآن کریم وبشارتها ونشانه ها درمورد تحولات عصر ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
با استعانت از خداوند هستی بخش عالم هستی ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در عصری که شیاطین آخرین لحظات حیات نا مشروع خود را در عرصه جولانگاه زمین خاکی سپری مینماید وبا استفاده ازانواع ترفندها (زر وزور وتزویرهاو رسانه ها و سایت ها ولشکر کشی ها وقتل و غارت کشورهای مسلمان وآزاده و تهدیدها و ترورهاو...)درصدد گمراه ساختن انسانها می باشند بر ما منتظران واقعی حضرت ولی عصر (عج) تکلیف شرعی است که ضمن اتفاق واتحاد وهمدلی با خود سازی وسلوک معنوی وچنگ زدن به ریسمان الهی (قرآن وعترت) و شناخت صحیح ازسیره پیامبراکرم(ص) وائمه اطهارعلیهم السلام و دقت نظر در احادیث نورانی آنان از منابع معتبر و توجه ویژه به رهنمود های نائب بر حق ایشان (مقام معظم رهبری ) و بکار گیری آنها در راستای آمادگی هرچه بیشتر و بهتر جهت مقابله با دسایس شیاطین و ایادی آنها وهمچنین جهت زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا....الاعظم (عج) بابصیرتی کامل گام برداریم به همین جهت بنده با احساس مسئولیت در این زمینه این وبلاگ را راه اندازی و امید آن دارم مورد قبول درگاه احدیت وحجت ایشان واقع گردد و دست یاری به سوی تمامی منتظران واقعی حضرت دراز کرده تا این حقیر را از دعاهای پاک و رهنمودهای ارزشمندشان بی نصیب نفرمایند .
به امید ظهورش : بهمن ماه سال 1389
مدیر وبلاگ : احمد خورشیدی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو