تبلیغات
313 یاران خورشید - سلماس - مفاسد آخرالزمان -باز نشر
313 یاران خورشید - سلماس
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
جمعه 12 آبان 1396 :: نویسنده : احمد خورشیدی
یکشنبه 9 آبان 1395 :: نویسنده : احمد خورشیدی
مفاسدى كه در آستانه انقلاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء فراگیر مى شود، بسیار است. امام صادق علیه السلام در روایتى، نوع مفاسدى كه در آخر الزمان رایج مى شود و بعضى از آن ها جنبه اجتماعى و سیاسى، و بعضى جنبه اخلاقى دارد را پیش بینى كرده است .حضرت مى فرماید: 

1.آنگاه كه دیدى حق مرده و اهل حق از میان رفتند. 

2.ستم همه جا را فرا گرفته است . 

3.قرآن فرسوده شده،و بدعت هایی از روى هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است. 

4.دین بى محتوا شده، همانند ظرفى كه آن را واژگون مى سازند. 

5.اهل باطل بر اهل حق بزرگى مى جویند. 

6.و دیدى كه شر آشكار است و از آن نهى نمى شود، و هر كه كار زشت انجام دهد، معذورش نمى دارند . 

7.فسق آشكار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند. 

8.شخص مؤمن، سكوت اختیاركرده و سخنش را نمى پذیرند. 

9.شخص فاسق دروغ مى گوید، وكسى دروغ و افترایش را بر او باز نمى گرداند. 

10.بچه كوچك، مرد بزرگ را خوار می شمارد. 

11.پیوند خویشاوندى بریده مى شود. 

12.هركه را به كار بد بستایند، خوشحال مى گردد. 

13.پسر بچه همان مى كند كه زن مى كند. 

14.زنان با زنان تزویج مى نمایند. 

15.مداحى و چاپلوسى فراوان شده است . 

16.مرد، مال خود را در غیر راه طاعت خدا خرج مى كند و كسى از او جلوگیرى نكند. 

17.چون شخص مؤمنى را ببیند ازكوشش و تلاش او به خدا پناه برد. 

18.همسایه، همسایه خود را اذیت مى كند و مانعى براى او در این كار نباشد. 

19.كافر خوشحال است، از آن چه در مؤمن مى بیند و شاد است از این كه در روى زمین فساد وتباهى بیند. 

20.آشكارا شراب بنوشند، و براى نوشیدنش گرد هم آیند، كسانى كه از خداى عزوجل نمى ترسند. 

21.امر به معروف كننده خوار است. 

22.فاسق در آن چه خدا دوست ندارد، نیرومند و ستوده است. 

23.اهل قرآن و هركه آنان را دوست دارد، خوار است. 

24.راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرارگرفته است. 

25.خانه كعبه تعطیل شده و دستور به ترك آن داده مى شود.

26.مرد به زبان مى گوید، آن چه راكه عمل به آن نمى كند. 

27.مردان خود را براى استفاده مردان فربه مى كنند و زنان براى زنان. 

28.زندگى مرد از پس او اداره مى گردد و زندگى زن از فرج او. 

29.زنان مانند مردان براى خود انجمن ها ترتیب مى دهند. 

30.در میان فرزندان عباس كارهاى زنانگى آشكار گشته و خود را مانند زنان زینت مى كنند، همان طور كه زن براى جلب نظر شوهرش خود را آرایش مى كند. 

31.به مردها پول مى دهند كه با آن ها یا زنانشان عمل نامشروع انجام دهند. 

32.شخص متمول از شخص با ایمان عزیزتر است. 

33.رباخوارى آشكار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمى گیرد. 

34.زنها به عمل زنا افتخار مى كنند. 

35.زن براى نكاح مردان با شوهر خود همكارى مى كند. 

36.بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن باشد كه به زنان در هرزگى شان كمك مى كنند. 

37.مؤمن به خاطر ایمانش غمناك و پست و خوار مى گردد. 

38.بدعت و زنا آشكار مى گردد. 

39.مردم به شهادت ناحق اعتماد مى كنند. 

40.دستورات دینى طبق تمایلات اشخاص تفسیر مى گردد. 

41.حلال تحریم شود و حرام مجاز. 

42.مردم چنان در ارتكاب گناه جرى شده اندكه منتظر رسیدن شب نیستند. 

43.مؤمن نمى تواند كار بد را نكوهش كند، جز با قلب. 

44.مال كلان در راه غضب الهى خرج مى شود. 

45.زمامداران به كافران نزدیك مى شوند و از نیكان دورى مى گزینند. 

46.والیان در داورى رشوه مى گیرند. 

47.پست هاى حساس دولتى به مزایده گذارده مى شود. 

48.مردم با محارم خود نزدیكى مى كنند. 

49.به تهمت و سوء ظن مرد به قتل مى رسد. 

50.مرد به مرد پیشنهاد عمل زشت مى كند و خود و اموالش را در اختیار او مى گذارد. 

51.مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار مى گیرد که چرا با مردان آمیزش نمى كند. 

52.مرد از كسب زنش از هرزگى نان مى خورد و آن را مى داند و به آن تن مى دهد. 

53.زن بر مرد خود مسلط مى شود، و كارى را كه مرد نمى خواهد انجام مى دهد، و به شوهر خود خرجى می دهد. 

54.مرد، زن و كنیزش را براى زنا كرایه مى دهد و به خوراك و نوشیدنى پستى تن در مى دهد. 

55.سوگندهاى به ناحق به نام خدا بسیار مى گردد. 

56.قمار آشكار مى گردد. 

57.شراب را بدون مانع علناً مى فروشند. 

58.زنان مسلمان خود را در اختیار كافران مى گذارند. 

59.لهو و لعب آشكار مى گردد و كسى كه از كنار آن عبور مى كند از آن جلوگیرى نمى كند و كسى جرأت جلوگیرى را ندارد. 

60.مردم شریف را خوار مى كند، كسى كه مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند. 

61.نزدیك ترین مردم به فرمانروایان كسى است كه به دشنامگویى ما خانواده ستایش شود. 

62.هركس ما را دوست دارد، دروغگویش مى دانند و شهادت او را نمى پذیرند. 

63.برگفتن حرف زور و ناحق مردم با همدیگر رقابت مى كنند. 

64.شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران مى آید و در عوض، شنیدن سخنان باطل بر مردم آسان است. 

65.همسایه، همسایه را گرامى مى دارد از ترس زبانش. 

66.حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل مى كنند. 

67.مساجد طلاكارى مى شود. 

68.راستگوترین مردم پیش آن ها، مفتریان دروغگو مى باشند. 

69.شر و سخن چینى آشكار مى گردد. 

70.ستمكارى شیوع یافته. 

71.غیبت را سخن نمكین مى شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده مى دهند. 

72.براى غیر خدا به حج و جهاد مى روند. 

73.سلطان به خاطركافر، مؤمن را خوار مى كند. 

74.خرابى و ویرانى بیش از عمرانى و آبادى است. 

75.زندگى مرد از كم فروشى اداره مى شود. 

76.خونریزى را آسان مى شمارند. 

77.مرد براى غرض دنیایى ریاست مى طلبد و خود را به بد زبانى مشهور مى سازد تا از او بترسند و كارها را به او واگذاركنند. 

78.نماز را سبك مى شمارند. 

79.مرد مال بسیار دارد، ولى از وقتى كه آن را پیدا كرده زكات آن را نپرداخته است. 

80.قبر مرده ها را مى شكافند و آن ها را مى آزارند و كفن هایشان را مى فروشند. 

81.آشوب بسیار مى شود. 

82.مرد روز خود را به نشئه شراب به شب مى برد و شب را به مستى صبح مى كند. 

83.با حیوانات عمل زشت انجام مى دهند. 

84.حیوانات همدیگر را مى درند. 

85.مرد به مصلى مى رود، ولى چون بر مى گردد جامه در تن ندارد. 

86.دل مردم سخت و چشمان شان خشك شده و یاد خدا بر آنان سنگین مى آید. 

87.كسب هاى حرام شیوع یافت و بر سر آن رقابت مى كنند. 

88.نماز خوان براى ریا و خود نمابى نماز مى خواند. 

89.فقیه براى غیر دین فقه مى آموزد و دنیا و ریاست طلب مى كند. 

90.مردم دور كسى را گرفته اند كه قدرت دارد. 

91.هركس روزى حلال مى جوید، مورد سرزنش قرار مى گیرد و جوینده حرام، مورد ستایش و تعظیم است. 

92.در مكه و مدینه كارهایى مى كنند كه خداوند دوست ندارد و كسى هم نیست كه مانع شود و هیچ كسى آن ها را از این اعمال زشت باز نمى دارد. 

93.آلات لهو و لعب حتى در مكه و مدینه آشكار مى گردد. 

94.مرد سخن حق مى گوید و امر به معروف و نهى از منكر مى كند دیگران او را نصیحت مى كنند و مى گویند: این كار برتو لازم نیست. 

95.مردم به همدیگر نگاه مى كنند و به مردم بدكار اقتداء مى نمایند. 

96.راه خیر به كلى خالى است و كسى از آن راه نمى رود. 

97.مرده را به مسخره مى گیرند و كسى براى مرگ او غمگین نمى شود. 

98.هر سال بدعت و شرارت بیشتر مى شود. 

99.مردم و انجمن ها پیروى نمى كنند مگر از توانگران. 

100.به فقیر چیزى مى دهند، در حالى كه به او مى خندند و براى غیر خدا به او ترحم مى نمایند. 

101.نشانه هاى آسمانى پدید مى آید، ولى كسى از آن هراس ندارد. 

102.مردم در حضور جمع، همانند بهائم مرتكب اعمال جنسى مى شوند و هیچكس از ترس، كار زشت را انكار نمى كند. 

103.مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج مى كند، ولى در مورد اطاعت خدا از كم هم دریغ مى ورزد. 

104.آزار به پدر و مادر آشكار مى گردد و مقام آن ها را سبك مى شمارند و حال آن ها در پیش فرزند از همه بدتر باشد، و از اینكه به آن ها افترا زده شود، خوشحال مى شوند. 

105.زنها بر حكومت غالب گشته و پست هاى حساس را قبضه مى كنند، و كارى پیش نمى رود، جز آن چه طبق دلخواه آنان باشد. 

106.پسر به پدر خود افتراء مى زند و به پدر و مادر خود نفرین مى كند و از مرگشان خوشحال مى شود. 

107.اگر روزى بر مردى بگذرد كه در آن روز گناهى بزرگ مرتكب نشده باشد، مانند هرزگى یاكم فروشى یا انجام كار حرام یا میخوارگى، آن روز غمگین است و خیال مى كند كه روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بى خود تلف شده است . 

108.سلطان مواد غذایى را احتكار مى كند. 

109.حق خویشاوندان پیامبر خمس به ناحق تقسیم مى شود و بدان قمار بازى مى كنند و میخوارگى مى نمایند. 

110.با شراب مداوا مى كنند و بدان بهبودى مى جویند. 

111.مردم در مورد ترك امر به معروف و نهى از منكر و بى عقیدگى یكسان مى شوند. 

112.منافقان و اهل نفاق سر و صدایى دارند و اهل حق بى سر و صدا و خاموشند. 

113.براى اذان گفتن و نماز خواندن مزد مى گیرند. 

114.مسجدها پر است از كسانى كه ترس از خدا ندارند و براى غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد مى آیند و در مساجد، از شراب مست كننده توصیف مى كنند. 

115.شخص مست كه از خرد تهى گشته بر مردم پیش نمازى مى كند و به مستى او ایراد نمى گیرند و چون مست گردد، گرامیش مى دارند. 

116.هركه مال یتیمان را بخورد، شایستگى او را مى ستایند. 

117.قضات به خلاف دستور خدا داورى مى كنند. 

118.زمامداران از روى طمع خیانتكاران را امین خود مى سازند. 

119.میراث یتیمان را فرمانروایان به دست افراد بدكار و بى باك نسبت به خدا داده اند، از آن ها حق و حساب مى گیرند و جلوى آن ها را رها مى سازند تا هر چه مى خواهند انجام دهند. 

120.بر فراز منبرها مردم را به پرهیزكارى دستور مى دهند، ولى خود گوینده به آن دستور عمل نمى كند. 

121.وقت نمازها را سبك مى شمارند. 

122.صدقه به وساطت دیگران به اهل آن مى دهند و به خاطر رضاى خدا نمى دهند، بلكه از روى درخواست مردم و اصرار آن ها مى پردازند. 

123.تمام هَم و غم مردم شكم و عورتشان است. باكى ندارند كه چه بخورند و با چه آمیزش كنند. 

124.دنیا به آن ها روى آورده است. 

125.نشانه هاى حق مندرس گشته است. 

امام صادق علیه السلام پس از پیش بینى این حوادث خطاب به راوى فرمود: در چنین موقعى مواظب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه فرج نزدیك است و بدان كه مردم با این نافرمانى ها مستحق عذابند. اگر عذاب بر آن ها فرود آمد و تو در میان آن ها بودى، باید به سوى رحمت حق بشتابى تا از كیفرى كه آن ها به واسطه سرپیچى از فرمان خدا مى بینند، بیرون بیایى. بدان كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نمى گرداند و اِن رحمة الله قریب من المحسنین. [1] 

[1]روضه كافى حدیث 7، ص 36 و 42 بحارالانوار ج 52 ص 254-260. 

نوع مطلب : نشانه ها و علائم ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1 تیر 1398 02:25 ب.ظ

Thanks a lot. I like this.
tadalafil 20mg cialis without a doctor's prescription buy cialis online legal cheap cialis generic low dose cialis dose size of cialis cialis dosage effetti del cialis cialis super kamagra enter site natural cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:16 ب.ظ

Cheers, Awesome stuff.
canada discount drugs cialis comprar cialis navarr cialis rckenschmerzen interactions for cialis precios cialis peru when can i take another cialis cialis for daily use get cheap cialis acquistare cialis internet cialis sale online
جمعه 31 خرداد 1398 06:35 ق.ظ

Wonderful data. Thank you!
cialis flussig preis cialis 20mg schweiz how do cialis pills work generic for cialis cialis for sale in europa cialis 10 doctissimo when can i take another cialis cialis cipla best buy cialis prezzo in linea basso cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:23 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
the best choice cialis woman overnight cialis tadalafil how much does a cialis cost we recommend cialis best buy cialis online cialis per paypa we like it cialis price cialis generique 5 mg canadian drugs generic cialis cialis 5mg billiger
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Thanks. I appreciate it!
buy cialis online cheapest cialis 20mg prix en pharmacie purchase once a day cialis cialis generique 5 mg we choice free trial of cialis sialis cialis online holland acheter cialis meilleur pri cialis great britain cialis coupons
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:33 ب.ظ

Thank you, I like it.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 10 doctissimo no prescription cialis cheap cialis 5mg billiger 40 mg cialis what if i take buy cialis online cheapest order cialis from india deutschland cialis online cialis para que sirve cialis prezzo in linea basso
شنبه 25 خرداد 1398 07:30 ب.ظ

You've made your stand extremely well!.
tesco price cialis cialis y deporte cialis 20 mg effectiveness safe site to buy cialis online we use it cialis online store cialis venta a domicilio cialis tablets enter site 20 mg cialis cost cialis e hiv we recommend cialis info
جمعه 24 خرداد 1398 03:02 ب.ظ

Fine tips. Thanks a lot!
cialis diario compra cilas what is cialis buy name brand cialis on line we like it cialis price generic cialis review uk 200 cialis coupon acheter du cialis a geneve cialis cuantos mg hay where to buy cialis in ontario
جمعه 24 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

You actually explained this well.
estudios de cialis genricos we choice cialis uk cialis 20 mg cut in half only best offers 100mg cialis cialis generique cialis tadalafil online venta de cialis canada cialis dose 30mg enter site 20 mg cialis cost cialis ahumada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:07 ق.ظ

You have made your point extremely effectively..
cialis cipla best buy cialis wir preise generic cialis 20mg tablets dosagem ideal cialis try it no rx cialis buy cialis online cheapest tadalafil generic cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral buy cialis cheap 10 mg
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:52 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis canada cialis generico lilly cialis from canada cialis kaufen miglior cialis generico cialis canada on line cialis 100mg suppliers weblink price cialis click here cialis daily uk buying cialis in colombia
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:03 ب.ظ

You mentioned that superbly.
cialis manufacturer coupon tadalafil tablets american pharmacy cialis cialis daily new zealand cialis uk cialis reviews cialis 5 effetti collaterali generic low dose cialis where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz
شنبه 18 خرداد 1398 09:29 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis 50 mg soft tab preis cialis 20mg schweiz american pharmacy cialis cialis 10 doctissimo tadalafil cialis for daily use female cialis no prescription cialis 5 mg miglior cialis generico generic cialis
شنبه 18 خرداد 1398 09:19 ق.ظ

Hey there I am so delighted I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great b.
شنبه 24 فروردین 1398 03:31 ق.ظ

Thanks. I enjoy it!
drugs for sale in uk rx from canada canada online pharmacies medication most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacies surrey buy vistagra usa canadian pharmacy viagra brand canadian pharmaceuticals for usa sales online pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
با استعانت از خداوند هستی بخش عالم هستی ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در عصری که شیاطین آخرین لحظات حیات نا مشروع خود را در عرصه جولانگاه زمین خاکی سپری مینماید وبا استفاده ازانواع ترفندها (زر وزور وتزویرهاو رسانه ها و سایت ها ولشکر کشی ها وقتل و غارت کشورهای مسلمان وآزاده و تهدیدها و ترورهاو...)درصدد گمراه ساختن انسانها می باشند بر ما منتظران واقعی حضرت ولی عصر (عج) تکلیف شرعی است که ضمن اتفاق واتحاد وهمدلی با خود سازی وسلوک معنوی وچنگ زدن به ریسمان الهی (قرآن وعترت) و شناخت صحیح ازسیره پیامبراکرم(ص) وائمه اطهارعلیهم السلام و دقت نظر در احادیث نورانی آنان از منابع معتبر و توجه ویژه به رهنمود های نائب بر حق ایشان (مقام معظم رهبری ) و بکار گیری آنها در راستای آمادگی هرچه بیشتر و بهتر جهت مقابله با دسایس شیاطین و ایادی آنها وهمچنین جهت زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا....الاعظم (عج) بابصیرتی کامل گام برداریم به همین جهت بنده با احساس مسئولیت در این زمینه این وبلاگ را راه اندازی و امید آن دارم مورد قبول درگاه احدیت وحجت ایشان واقع گردد و دست یاری به سوی تمامی منتظران واقعی حضرت دراز کرده تا این حقیر را از دعاهای پاک و رهنمودهای ارزشمندشان بی نصیب نفرمایند .
به امید ظهورش : بهمن ماه سال 1389
مدیر وبلاگ : احمد خورشیدی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :