تبلیغات
313 یاران خورشید - سلماس - مفاسد آخرالزمان -باز نشر
313 یاران خورشید - سلماس
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
جمعه 12 آبان 1396 :: نویسنده : احمد خورشیدی
یکشنبه 9 آبان 1395 :: نویسنده : احمد خورشیدی
مفاسدى كه در آستانه انقلاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء فراگیر مى شود، بسیار است. امام صادق علیه السلام در روایتى، نوع مفاسدى كه در آخر الزمان رایج مى شود و بعضى از آن ها جنبه اجتماعى و سیاسى، و بعضى جنبه اخلاقى دارد را پیش بینى كرده است .حضرت مى فرماید: 

1.آنگاه كه دیدى حق مرده و اهل حق از میان رفتند. 

2.ستم همه جا را فرا گرفته است . 

3.قرآن فرسوده شده،و بدعت هایی از روى هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است. 

4.دین بى محتوا شده، همانند ظرفى كه آن را واژگون مى سازند. 

5.اهل باطل بر اهل حق بزرگى مى جویند. 

6.و دیدى كه شر آشكار است و از آن نهى نمى شود، و هر كه كار زشت انجام دهد، معذورش نمى دارند . 

7.فسق آشكار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند. 

8.شخص مؤمن، سكوت اختیاركرده و سخنش را نمى پذیرند. 

9.شخص فاسق دروغ مى گوید، وكسى دروغ و افترایش را بر او باز نمى گرداند. 

10.بچه كوچك، مرد بزرگ را خوار می شمارد. 

11.پیوند خویشاوندى بریده مى شود. 

12.هركه را به كار بد بستایند، خوشحال مى گردد. 

13.پسر بچه همان مى كند كه زن مى كند. 

14.زنان با زنان تزویج مى نمایند. 

15.مداحى و چاپلوسى فراوان شده است . 

16.مرد، مال خود را در غیر راه طاعت خدا خرج مى كند و كسى از او جلوگیرى نكند. 

17.چون شخص مؤمنى را ببیند ازكوشش و تلاش او به خدا پناه برد. 

18.همسایه، همسایه خود را اذیت مى كند و مانعى براى او در این كار نباشد. 

19.كافر خوشحال است، از آن چه در مؤمن مى بیند و شاد است از این كه در روى زمین فساد وتباهى بیند. 

20.آشكارا شراب بنوشند، و براى نوشیدنش گرد هم آیند، كسانى كه از خداى عزوجل نمى ترسند. 

21.امر به معروف كننده خوار است. 

22.فاسق در آن چه خدا دوست ندارد، نیرومند و ستوده است. 

23.اهل قرآن و هركه آنان را دوست دارد، خوار است. 

24.راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرارگرفته است. 

25.خانه كعبه تعطیل شده و دستور به ترك آن داده مى شود.

26.مرد به زبان مى گوید، آن چه راكه عمل به آن نمى كند. 

27.مردان خود را براى استفاده مردان فربه مى كنند و زنان براى زنان. 

28.زندگى مرد از پس او اداره مى گردد و زندگى زن از فرج او. 

29.زنان مانند مردان براى خود انجمن ها ترتیب مى دهند. 

30.در میان فرزندان عباس كارهاى زنانگى آشكار گشته و خود را مانند زنان زینت مى كنند، همان طور كه زن براى جلب نظر شوهرش خود را آرایش مى كند. 

31.به مردها پول مى دهند كه با آن ها یا زنانشان عمل نامشروع انجام دهند. 

32.شخص متمول از شخص با ایمان عزیزتر است. 

33.رباخوارى آشكار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمى گیرد. 

34.زنها به عمل زنا افتخار مى كنند. 

35.زن براى نكاح مردان با شوهر خود همكارى مى كند. 

36.بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن باشد كه به زنان در هرزگى شان كمك مى كنند. 

37.مؤمن به خاطر ایمانش غمناك و پست و خوار مى گردد. 

38.بدعت و زنا آشكار مى گردد. 

39.مردم به شهادت ناحق اعتماد مى كنند. 

40.دستورات دینى طبق تمایلات اشخاص تفسیر مى گردد. 

41.حلال تحریم شود و حرام مجاز. 

42.مردم چنان در ارتكاب گناه جرى شده اندكه منتظر رسیدن شب نیستند. 

43.مؤمن نمى تواند كار بد را نكوهش كند، جز با قلب. 

44.مال كلان در راه غضب الهى خرج مى شود. 

45.زمامداران به كافران نزدیك مى شوند و از نیكان دورى مى گزینند. 

46.والیان در داورى رشوه مى گیرند. 

47.پست هاى حساس دولتى به مزایده گذارده مى شود. 

48.مردم با محارم خود نزدیكى مى كنند. 

49.به تهمت و سوء ظن مرد به قتل مى رسد. 

50.مرد به مرد پیشنهاد عمل زشت مى كند و خود و اموالش را در اختیار او مى گذارد. 

51.مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار مى گیرد که چرا با مردان آمیزش نمى كند. 

52.مرد از كسب زنش از هرزگى نان مى خورد و آن را مى داند و به آن تن مى دهد. 

53.زن بر مرد خود مسلط مى شود، و كارى را كه مرد نمى خواهد انجام مى دهد، و به شوهر خود خرجى می دهد. 

54.مرد، زن و كنیزش را براى زنا كرایه مى دهد و به خوراك و نوشیدنى پستى تن در مى دهد. 

55.سوگندهاى به ناحق به نام خدا بسیار مى گردد. 

56.قمار آشكار مى گردد. 

57.شراب را بدون مانع علناً مى فروشند. 

58.زنان مسلمان خود را در اختیار كافران مى گذارند. 

59.لهو و لعب آشكار مى گردد و كسى كه از كنار آن عبور مى كند از آن جلوگیرى نمى كند و كسى جرأت جلوگیرى را ندارد. 

60.مردم شریف را خوار مى كند، كسى كه مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند. 

61.نزدیك ترین مردم به فرمانروایان كسى است كه به دشنامگویى ما خانواده ستایش شود. 

62.هركس ما را دوست دارد، دروغگویش مى دانند و شهادت او را نمى پذیرند. 

63.برگفتن حرف زور و ناحق مردم با همدیگر رقابت مى كنند. 

64.شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران مى آید و در عوض، شنیدن سخنان باطل بر مردم آسان است. 

65.همسایه، همسایه را گرامى مى دارد از ترس زبانش. 

66.حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل مى كنند. 

67.مساجد طلاكارى مى شود. 

68.راستگوترین مردم پیش آن ها، مفتریان دروغگو مى باشند. 

69.شر و سخن چینى آشكار مى گردد. 

70.ستمكارى شیوع یافته. 

71.غیبت را سخن نمكین مى شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده مى دهند. 

72.براى غیر خدا به حج و جهاد مى روند. 

73.سلطان به خاطركافر، مؤمن را خوار مى كند. 

74.خرابى و ویرانى بیش از عمرانى و آبادى است. 

75.زندگى مرد از كم فروشى اداره مى شود. 

76.خونریزى را آسان مى شمارند. 

77.مرد براى غرض دنیایى ریاست مى طلبد و خود را به بد زبانى مشهور مى سازد تا از او بترسند و كارها را به او واگذاركنند. 

78.نماز را سبك مى شمارند. 

79.مرد مال بسیار دارد، ولى از وقتى كه آن را پیدا كرده زكات آن را نپرداخته است. 

80.قبر مرده ها را مى شكافند و آن ها را مى آزارند و كفن هایشان را مى فروشند. 

81.آشوب بسیار مى شود. 

82.مرد روز خود را به نشئه شراب به شب مى برد و شب را به مستى صبح مى كند. 

83.با حیوانات عمل زشت انجام مى دهند. 

84.حیوانات همدیگر را مى درند. 

85.مرد به مصلى مى رود، ولى چون بر مى گردد جامه در تن ندارد. 

86.دل مردم سخت و چشمان شان خشك شده و یاد خدا بر آنان سنگین مى آید. 

87.كسب هاى حرام شیوع یافت و بر سر آن رقابت مى كنند. 

88.نماز خوان براى ریا و خود نمابى نماز مى خواند. 

89.فقیه براى غیر دین فقه مى آموزد و دنیا و ریاست طلب مى كند. 

90.مردم دور كسى را گرفته اند كه قدرت دارد. 

91.هركس روزى حلال مى جوید، مورد سرزنش قرار مى گیرد و جوینده حرام، مورد ستایش و تعظیم است. 

92.در مكه و مدینه كارهایى مى كنند كه خداوند دوست ندارد و كسى هم نیست كه مانع شود و هیچ كسى آن ها را از این اعمال زشت باز نمى دارد. 

93.آلات لهو و لعب حتى در مكه و مدینه آشكار مى گردد. 

94.مرد سخن حق مى گوید و امر به معروف و نهى از منكر مى كند دیگران او را نصیحت مى كنند و مى گویند: این كار برتو لازم نیست. 

95.مردم به همدیگر نگاه مى كنند و به مردم بدكار اقتداء مى نمایند. 

96.راه خیر به كلى خالى است و كسى از آن راه نمى رود. 

97.مرده را به مسخره مى گیرند و كسى براى مرگ او غمگین نمى شود. 

98.هر سال بدعت و شرارت بیشتر مى شود. 

99.مردم و انجمن ها پیروى نمى كنند مگر از توانگران. 

100.به فقیر چیزى مى دهند، در حالى كه به او مى خندند و براى غیر خدا به او ترحم مى نمایند. 

101.نشانه هاى آسمانى پدید مى آید، ولى كسى از آن هراس ندارد. 

102.مردم در حضور جمع، همانند بهائم مرتكب اعمال جنسى مى شوند و هیچكس از ترس، كار زشت را انكار نمى كند. 

103.مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج مى كند، ولى در مورد اطاعت خدا از كم هم دریغ مى ورزد. 

104.آزار به پدر و مادر آشكار مى گردد و مقام آن ها را سبك مى شمارند و حال آن ها در پیش فرزند از همه بدتر باشد، و از اینكه به آن ها افترا زده شود، خوشحال مى شوند. 

105.زنها بر حكومت غالب گشته و پست هاى حساس را قبضه مى كنند، و كارى پیش نمى رود، جز آن چه طبق دلخواه آنان باشد. 

106.پسر به پدر خود افتراء مى زند و به پدر و مادر خود نفرین مى كند و از مرگشان خوشحال مى شود. 

107.اگر روزى بر مردى بگذرد كه در آن روز گناهى بزرگ مرتكب نشده باشد، مانند هرزگى یاكم فروشى یا انجام كار حرام یا میخوارگى، آن روز غمگین است و خیال مى كند كه روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بى خود تلف شده است . 

108.سلطان مواد غذایى را احتكار مى كند. 

109.حق خویشاوندان پیامبر خمس به ناحق تقسیم مى شود و بدان قمار بازى مى كنند و میخوارگى مى نمایند. 

110.با شراب مداوا مى كنند و بدان بهبودى مى جویند. 

111.مردم در مورد ترك امر به معروف و نهى از منكر و بى عقیدگى یكسان مى شوند. 

112.منافقان و اهل نفاق سر و صدایى دارند و اهل حق بى سر و صدا و خاموشند. 

113.براى اذان گفتن و نماز خواندن مزد مى گیرند. 

114.مسجدها پر است از كسانى كه ترس از خدا ندارند و براى غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد مى آیند و در مساجد، از شراب مست كننده توصیف مى كنند. 

115.شخص مست كه از خرد تهى گشته بر مردم پیش نمازى مى كند و به مستى او ایراد نمى گیرند و چون مست گردد، گرامیش مى دارند. 

116.هركه مال یتیمان را بخورد، شایستگى او را مى ستایند. 

117.قضات به خلاف دستور خدا داورى مى كنند. 

118.زمامداران از روى طمع خیانتكاران را امین خود مى سازند. 

119.میراث یتیمان را فرمانروایان به دست افراد بدكار و بى باك نسبت به خدا داده اند، از آن ها حق و حساب مى گیرند و جلوى آن ها را رها مى سازند تا هر چه مى خواهند انجام دهند. 

120.بر فراز منبرها مردم را به پرهیزكارى دستور مى دهند، ولى خود گوینده به آن دستور عمل نمى كند. 

121.وقت نمازها را سبك مى شمارند. 

122.صدقه به وساطت دیگران به اهل آن مى دهند و به خاطر رضاى خدا نمى دهند، بلكه از روى درخواست مردم و اصرار آن ها مى پردازند. 

123.تمام هَم و غم مردم شكم و عورتشان است. باكى ندارند كه چه بخورند و با چه آمیزش كنند. 

124.دنیا به آن ها روى آورده است. 

125.نشانه هاى حق مندرس گشته است. 

امام صادق علیه السلام پس از پیش بینى این حوادث خطاب به راوى فرمود: در چنین موقعى مواظب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه فرج نزدیك است و بدان كه مردم با این نافرمانى ها مستحق عذابند. اگر عذاب بر آن ها فرود آمد و تو در میان آن ها بودى، باید به سوى رحمت حق بشتابى تا از كیفرى كه آن ها به واسطه سرپیچى از فرمان خدا مى بینند، بیرون بیایى. بدان كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نمى گرداند و اِن رحمة الله قریب من المحسنین. [1] 

[1]روضه كافى حدیث 7، ص 36 و 42 بحارالانوار ج 52 ص 254-260. 

نوع مطلب : نشانه ها و علائم ظهور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 مهر 1397 05:05 ق.ظ

Cheers! Excellent information!
canadian pharmacys no 1 canadian pharcharmy online best canadian pharmacies online canadian discount pharmacies in canada cialis canadian pharmacy canada viagra canadian prescription drugstore online pharmacy canadian drug prescriptions from canada without
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:49 ق.ظ

This is nicely put! .
cost of cialis per pill cialis price thailand tadalafil 20mg only best offers cialis use cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy cialis e hiv buy brand cialis cheap tadalafil tablets buy cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:44 ب.ظ

You reported it terrifically!
link for you cialis price cialis 20 mg cut in half cialis canada on line cialis daily reviews cialis sale online cialis y deporte buy cialis cialis generika in deutschland kaufen generic low dose cialis we recommend cialis info
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:18 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of advice!

canadian online pharmacies rated buy viagra now buy viagra online usa canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies online prescriptions drugs for sale in canada canadian medications online canada pharmacies online prescriptions is trust pharmacy in canada legitimate drugs for sale in mexico
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:37 ب.ظ

You stated this terrifically!
online pharmacy generic viagra cheap viagra prescription viagra dosage viagra generic levitra online pharmacy viagra where to order viagra how to safely buy viagra online buy internet viagra where can i buy cheap viagra online vaigra blue pill
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:19 ق.ظ

Thank you. Great stuff!
cialis ahumada chinese cialis 50 mg buy original cialis we like it cialis soft gel we recommend cheapest cialis only now cialis 20 mg acheter du cialis a geneve cialis 20mg preis cf cialis tadalafil sublingual cialis online
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:40 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of stuff.

cialis coupon warnings for cialis generic cialis soft gels click now buy cialis brand buy cheap cialis in uk the best choice cialis woman cialis from canada cialis generico in farmacia we like it cialis price buy cialis online legal
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:02 ق.ظ

Incredible tons of awesome information.
get online prescription for viagra order viagra without prescription where to buy viagra in store buy kamagra viagra blue pills buy generic viagra with paypal can i buy viagra at walmart online viagra pharmacy order viagra online without prescription buy generic viagra without prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:42 ب.ظ

Point well taken!.
cialis generika in deutschland kaufen cialis lowest price cialis generique 5 mg cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris cialis official site cialis for sale south africa buy online cialis 5mg cialis 5 mg buy cipla cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
با استعانت از خداوند هستی بخش عالم هستی ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در عصری که شیاطین آخرین لحظات حیات نا مشروع خود را در عرصه جولانگاه زمین خاکی سپری مینماید وبا استفاده ازانواع ترفندها (زر وزور وتزویرهاو رسانه ها و سایت ها ولشکر کشی ها وقتل و غارت کشورهای مسلمان وآزاده و تهدیدها و ترورهاو...)درصدد گمراه ساختن انسانها می باشند بر ما منتظران واقعی حضرت ولی عصر (عج) تکلیف شرعی است که ضمن اتفاق واتحاد وهمدلی با خود سازی وسلوک معنوی وچنگ زدن به ریسمان الهی (قرآن وعترت) و شناخت صحیح ازسیره پیامبراکرم(ص) وائمه اطهارعلیهم السلام و دقت نظر در احادیث نورانی آنان از منابع معتبر و توجه ویژه به رهنمود های نائب بر حق ایشان (مقام معظم رهبری ) و بکار گیری آنها در راستای آمادگی هرچه بیشتر و بهتر جهت مقابله با دسایس شیاطین و ایادی آنها وهمچنین جهت زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا....الاعظم (عج) بابصیرتی کامل گام برداریم به همین جهت بنده با احساس مسئولیت در این زمینه این وبلاگ را راه اندازی و امید آن دارم مورد قبول درگاه احدیت وحجت ایشان واقع گردد و دست یاری به سوی تمامی منتظران واقعی حضرت دراز کرده تا این حقیر را از دعاهای پاک و رهنمودهای ارزشمندشان بی نصیب نفرمایند .
به امید ظهورش : بهمن ماه سال 1389
مدیر وبلاگ : احمد خورشیدی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :