تبلیغات
313 یاران خورشید - سلماس - آخرین نبرد در آخرالزمان-بخش دوم
313 یاران خورشید - سلماس
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
منتظران هارمجدون (آرماگدون) [۲۴] 
یكى از موضوعاتى كه همواره در اندیشه انتظار مسیحیت و اسلام به عنوان چالش مطرح بوده، نبرد آخرالزمان است. با نگاهى به تاریخ اروپا و امریكا در مقاطعى حساس، رهبران آنان با اشاراتى كوتاه و بسیار مبهم مطالبى را بیان مى داشتند كه بیان گر اندیشه هاى درونى حاكم بر آنان بوده است. 
ناپلئون وقتى به دشت جرزال میان جلیله و سامریه در حوالى كرانه غربى رود اردن رسید، گفت: «این، میدان بزرگ ترین نبرد جهان است.»[۲۵] وى این مطلب را براساس آموزه هاى انجیلى ابراز داشت. اما به نظر نمى رسد هیچ پژوهشگر مسلمانى این گفتار وى را، كه در تاریخ ثبت شده است، مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرار داده باشد. 
بیش از صد سال بعد، هنگامى كه فرانسه توانست با سوء استفاده از ضعف امپراطورى عثمانى، سوریه و لبنان را اشغال كند، ژنرال گورو فرمانده فرانسوى و فاتح دمشق، در حالى كه پاى خود را با تنفر و تكبر تمام بر مزار صلاح الدین ایوبى گذاشته بود، اظهار داشت: «هان اى صلاح الدین ما بازگشتیم!» این رفتار مغرورانه مخصوص این فرمانده فرانسوى نبود. آلن بى، ژنرال انگلیسى نیز كه خود در جنگى دیگر در زمان جنگ جهانى اول در هارمجدون پیروزى ارزشمندى را به دست آورده بود، هنگام ورود به قدس، سرمست از پیروزى خویش در برابر كنیسه قیامت ابراز داشت: «امروز جنگ هاى صلیبى به پایان رسید.» این حادثه براى یهودیان از چنان اهمیتى برخوردار بود كه اسرائیل زانگوئیل آن را «جنگ هشتم صلیبى» نامید.[۲۶] 
در ادامه، خط سیر این اندیشه را در رفتار جنگ جویانه آیزنهاور رئیس جمهور امریكا، در دهه پنجاه پى مى گیریم. وى اعلام كرد: «بزرگ ترین جنگى كه در پیش داریم، جنگى است براى تسخیر افكار انسان ها.»[۲۷] اما وى ابراز نداشت كه سخن وى در واقع روشى براى تحقق نظریه حمبس برونهام، در كتاب «مبارزه براى جهان» است كه نوشته بود: «هدف ما ایجاد دولت جهانى امریكایى است، به گونه اى كه با دولت هاى جهان به رقابت برخیزد.»[۲۸] 
نبرد هارمجدون همزمان با بازگشت مسیح روى خواهد داد. براساس تأویل هاى گروهى از كشیشیان پروتستان، در این جنگ از سلاح هاى هسته اى استفاده خواهد شد:[۳۰] «اى پسر انسان نظر خود را بر جوج، كه از زمین مأجوج و رئیس روش و ماشك و توبال است، بدار و بر او نبوت نما و بگو خداوند «یهوه» چنین مى فرماید «اینك من اى جوج رئیس روش و ماشك و تو بال بر ضد تو هستم و تو را برگرانیده قلاب خود بر چانه ات مى گذارم و تو را با تمامى لشكرت بیرون مى آورم. اسبان و سواران، كه جمیع ایشان با اسلحه تمام آراسته، جمعیت عظیمى با پسرها و مجنّ ها و همگى این ها شمشیر به دست گرفته. 
فارس و كوش و فوط با ایشان و جمیع ایشان با سپر و خود، جومرو تمامى افواجش و خاندان توجَرمه از اطراف شمال با تمامى افواجش و قوم هاى بسیارى همراه تو. پس مستعد شو و تو تمامى جمعیت كه نزد تو جمع شده اند، خویشتن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باشد. پس از روزهاى بسیار از تو تفقد خواهد شد و در سال هاى آخر به زمینى، كه از شمشیر استرداد شده است، خواهى آمد كه از میان قوم هاى بسیار بر كوه هاى اسرائیل، كه به خرابه هاى دائمى تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قوم ها بیرون آورده شده و تمامى اهلش به امنیت ساكن مى باشند.»[۳۱] 
علاوه بر این آیات، كه به چگونگى تشكیل سپاهیان مهاجم و پایان خوش جنگ مى پردازد، برخى دیگر جنبه هاى دهشت بار نبرد را روشن مى سازند: «خداوند یهوه مى گوید: در آن روز، یعنى در روزى كه جوج به زمین اسرائیل برمى آید، همانا حدّت خشم من به بینیم خواهد برآمد... هر آینه در آن روز تزلزل عظیمى در زمین اسرائیل خواهد شد و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتى كه بر زمین مى خزند و همه مردمانى كه بر روى جهانند و به حضور من خواهند لرزید و كوه ها سرنگون خواهد شد و صخره ها خواهد افتاد و جمیع حصارهاى زمین منهدم خواهد گردید.»[۳۲] در كتاب زكریاى نبى، به چگونگى كشته شدن جنگاوران مهاجم اشاره شده است: «گوشت ایشان در حالتى كه بر پاى هاى خود ایستاده اند، كاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان كاهیده خواهد شد.»[33] 
شدت حادثه و تعداد كشتگان در این نبرد عظیم، چنان زیاد است كه در مكاشفه یوحنا از آن به عنوان ضیافت خداوند براى پرندگان یاد مى شود: «و دیدم فرشته اى را در آفتاب ایستاده كه به آواز بلند تمامى مرغانى را كه در آسمان پرواز مى كنند ندا كرده، مى گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبان و سواران آن ها و گوشت همگان را چه آزاد، چه غلام و چه صغیر و چه كبیر.»[۳۴] 
این روایات عهد عتیق و انجیل، شباهت بسیارى با واقعه و نبرد قرقیسیا [۳۵] در روایات شیعى دارد. براى مثال، از امام صادق (علیه السلام) در همین زمینه نقل شده است: «ان لله مائدة بقرقیسیا یطلع مطلع من الماء...»[۳۶] «همانا براى خداوند در قرقیسیا سفره اى است كه سروش آسمانى از آن خبر مى دهد، پس ندا مى دهد اى پرندگان و اى درندگان زمین! براى سیر گشتن از گوشت ستمكاران شتاب كنید.» امام باقر (علیه السلام) نیز ضمن تأكید بر شدت واقعه مى فرمایند: «همانا واقعه اى براى فرزندان عباس و مروانى در قرقیسیا روى خواهد داد كه نوجوان را پیر مى كند و خداوند هرگونه یارى را از آنان دریغ داشته، به پرندگان آسمان و درندگان زمین الهام مى كند تا از گوشت ستمگران سیر شوند.» [۳۷] 
براساس تحلیل هاى معتقدان نبرد آخرالزمان، جمعیت جهان طى وقایع و حوادث ظهور از بین خواهند رفت. «خداوند مى گوید: "در تمامى زمین دو حصه منقطع شده، خواهند مُرد و حصه سوم در آن باقى خواهد ماند و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفا ساختن طلا ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت: ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت كه یهوه خداى ما مى باشد."[۳۸] این نگاه نیز با روایات اسلامى مطابقت دارد؛ چرا كه از امیرمؤمنان (علیه السلام) در این باره نقل شده است: «لا یخرج المهدى حتى یقتل ثلث و یموت ثلث و یبقى ثلث.»؛ مهدى زمانى خروج خواهد نمود كه كشته مى شوند، مى میرند و باقى مى مانند. [۳۹] روایتى دیگر از امام صادق (علیه السلام) نیز بر همین مضامین تأكید دارد.[۴۰] 
مجموع این روایات توراتى و انجیلى، دستاویزى قابل اعتنا به دست هزاره گرایان مسیحى و پیروان تندرو مشیت الهى داده است. البته، لازم به یادآورى است كه پیروان این نظریه حتى به متحدان یهودى خود نیز رحم نمى كنند و ضمن آن كه معتقدند میلیون ها نفر از یهودیان در این جنگ كشته مى شوند. آینده عده باقى مانده را نیز چنین ترسیم مى كنند: «پس از نبردهاى مجدون، تنها صد و چهل و چهار هزار نفر یهودى زنده خواهند ماند؛ و همه آنان اعم از مرد، زن و كودك، در برابر مسیح سجده خواهند كرد و به عنوان مسیحیان نوآیین، خود به تبلیغ كلام مسیح خواهند پرداخت.»[۴۱] 
با وجود اصرار معتقدان به نبرد آخرالزمان بر واژه هاى مجدون، این كلمه تنها یك بار در انجیل مطرح شده است.[۴۲] با این حال، این تفسیر جنگ طلبانه در جوامع مسیحى به شدت بازتاب یافته است، به گونه اى كه در سال ۱۹۸۵ م. این گونه تفسیرها، كه در قالب برنامه هاى تلویزیونى ارائه مى شد، تنها در امریكا حدود شصت میلیون مخاطب را به خود جذب نموده بود. 
همچنین فروش كتاب، «مرحوم سیاره بزرگ زمین» كه در همین رابطه نوشته شده بود، به مرز هجده میلیون نسخه رسید و در سراسر دهه هفتاد پرفروش ترین كتاب پس از انجیل به شمار مى رفت.[۴۳] 
هم اكنون امریكاییان به بیش از هزار و چهارصد ایستگاه رادیویى، كه برنامه هاى مذهبى پخش مى كنند، گوش فرا مى دهند[۴۴] و هشتاد هزار كشیش بنیادگراى پروتستان روزانه از چهارصد ایستگاه رادیویى به تبلیغ مرام و مكتب خویش مى پردازند. اكثریت آن ها را هواخواهان مشیت الهى (نبرد پیروزمند مسیحیان در آخرالزمان) تشكیل مى دهند.[۴۵] این مبلغان جنگ، كه بیشتر درباره حمایت خداوند از مسیحیان و عظمت و آینده درخشان ایشان سخن مى گویند، با استفاده از شبكه هاى تلویزیونى خویش هم اكنون حدود شصت كشور را تحت پوشش برنامه هاى خود قرار داده اند. 
لازم به یادآورى است كه یكى از ایستگاه هاى تلویزیونى مروج این نوع دیدگاه در جنوب لبنان حضور فعال دارد. یكى دیگر از فعالیت هاى درخور توجه این گروه تربیت یك صد هزار كشیش متعصب و مدافع مسیحیت جنگ طلب مى باشد، كه عمده فعالیت خود را در امریكا متمركز نموده اند. جالب است بدانیم مفسران و نظریه پردازان این نظریه تا پیش از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى واژگانى همچون روش، ماشك، توبال، فارس، جومر و توجرمه را، كه به زعم اینان حریفان اصلى نبرد مجدون را تشكیل مى دهند، به ترتیب بر روسیه، مسكو، توبولسك (یكى از شهرهاى شوروى سابق)، ایران، شمال افریقا یا كشورهاى اروپاى شرقى و قزاق هاى جنوب روسیه تطبیق مى كردند.[۴۶] 
این گروه نسبتاً قدرتمند علاوه بر آن كه، روابط خویش را با اسرائیل مستحكم مى سازند و تشكیل رژیم صهیونیستى را مقدمه ظهور مسیح ارزیابى مى كنند، در عین حال با توجه به اعتقادات خویش، با جریان صلح یا سازش خاورمیانه مخالفت مى كنند. جرى فال ول، كه یكى از كشیشان معروف و از رهبران این گروه هاى افراطى مى باشد، درباره روند صلح خاورمیانه و پیمان كمپ دیوید مى گوید: «به رغم انتظارهاى خوش بینانه و دور از واقع بینى دولت ما، این قرارداد پیمان پایدارى نخواهد بود. ما از صمیم قلب براى صلح در اورشلیم دعا مى كنیم، ما به یقین بالاترین احترام ها را براى نخست وزیر اسرائیل و ریاست جمهورى مصر قایل هستیم... اما شما و ما مى دانیم تا روزى كه خداوندگار ما عیسى بر روى تخت داوود در اورشلیم (قدس) جلوس نكنند، صلحى در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.»[۴۷] 
متأسفانه باید اظهار داشت این دیدگاه افراطى تنها به پژوهشگران راست مسیحى و برخى كشیشان محدود نمى شود، بلكه رسوبات این طرز تلقى در یكى از مهم ترین نظریات سیاسى راهبردى، یعنى نظریه جنگ تمدن ها و در پیوند با اهداف درازمدت قدرت هاى بزرگ به خوبى قابل مشاهده است. نظریه جنگ تمدن ها، كه استخوان بندى سیاست خارجى و دفاعى امریكا را شكل داده است، در رابطه با آینده جوامع بشرى به ویژه دو تمدن اسلام و غرب، نگاهى نزدیك به مشیت طلبان مسیحى داشته و ابراز مى دارد: «تقابل اصلى جوامع بشرى برخورد فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى است.»[۴۸] 
حاصل سخن 
با جمع بندى آنچه گذشت، مى توان این حقیقت را دریافت كه در صحنه انتظار موعود رقبایى سرسخت و پركار حضور دارند؛ اندیشه هایى كه با ارائه تفاسیر خویش در تلاش هستند تا موجودیت سایر نگرش ها را به خطر اندازند. این مسأله زمانى جدى تلقى مى شود كه بدانیم هویت شیعه پیوندى حیاتى با اندیشه انتظار داشته و در ارتباط با این مفهوم قوام مى یابد. ازاین رو، مى توان با اطمینان اظهار داشت كه بار گران تبیین اندیشه مهدویت بیش از هرجا بر دوش شیعه دوازده امامى سنگینى مى كند. حال، اگر این واقعیت را با وقوع انقلاب اسلامى و داعیه دارى زمینه سازى ظهور حضرت حجت (عج) ملاحظه نماییم، عمق مسأله بیش از پیش آشكار خواهد شد. 
بى گمان فرا رسیدن هزاره سوم فرصتى كم نظیر و طلایى را فراروى مبلغان واقعى منجى آخرالزمان قرار داده است. استفاده هدفدار و روشمند از این موقعیت ممتاز با توجه به غنا وگیرایى اندیشه انتظار در شیعه، مى تواند راه را بر اندیشه هاى رقیب بسته یا دست كم آنان را بى رقیب رها نكند. در برابر بى توجهى به فرصت هاى پیش آمده راه نفوذ و هجوم دیگرى را براى دشمنان فراهم خواهد ساخت؛ دشمنانى كه با اندیشه انتظار نیز برخوردى ابزارى خواهند داشت. 
پی نوشت: 
۲۴ ر.ك: آیا واقعه ارماگدون پایان جهان است؟، جرولدانست، فاطمه شفیعى سروستانى و فرشاد زاهد، موعود، ش ۳۲، ص ۲۰ 
۲۵ تدارك جنگ بزرگ، گریس هال سل، ترجمه خسرو اسدى، ص ۵۰ 
۲۶ نك: نقد و نگرش بر تلمود، ظفرالاسلام خان، محمدرضا رحمتى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ص ۷۱ 
۲۷ احمد رزاقى، تبلیغات دینى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ص ۲۰ و ۲۱ 
۲۸ احمد رزاقى، تبلیغات دینى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ص ۲۰ و ۲۱ 
۲۹ گریس هال سل، پیشین، ص ۷۴ 
۳۰ گریس هال سل، پیشین، ص ۷۴ 
۳۱ عهد عتیق، حزقیال نبى، باب ۳۸، آیات ۲ـ۸ 
۳۲ همان، باب ۳۸، آیات ۱۸ـ۲۰ 
۳۳ كتاب زكریا، باب ۱۴، آیه ۱۲ 
۳۴ مكاشفه یوحنا، باب ۱۹: ۱۷ـ۱۸ 
۳۵ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۴۶ 
۳۶ محمدبن ابراهیم النعمانى، الغیبه، تهران بى نا، ۱۳۹۷ هـ. ق، ج ۶۴ ص ۲۷۸ 
۳۷ النعمانى، همان، ص ۳۰۳، ح ۱۲ 
۳۸ زكریا، باب ۱۳: ۸ـ۹ 
۳۹ میزان الحكمه، ج ۱، ص ۱۸۵ به نقل از كنزالعمال 
۴۰ همان، به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۱۱۳ 
۴۱ تدارك جنگ بزرگ، ص ۵۴ 
۴۲ مكاشفه یوحنا، باب ۱۶: ۱۶ 
۴۳ تدارك جنگ بزرگ، ص ۱۹ 
۴۴ ر.ك به: زندگى در عیش، مردن درخوشى، نیل پستمن، ترجمه دكتر صادق طباطبایى، فصل هفتم، ص ۲۱۹ 
۴۵ تدارك جنگ بزرگ، پیشین، ص ۲۶ 
۴۶ تدارك جنگ بزرگ، پیشین، ص ۲۶ 
۴۷ همان، ص ۵۹ 
۴۸ هویت، ص ۲۶ 

منبع: فصلنامه معرفت 
نویسنده: على اقلیدى نژاد 
نوع مطلب : فرود آمدن عیسی مسیح(ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:33 ق.ظ

Whoa a lot of wonderful info.
cialis kaufen 200 cialis coupon link for you cialis price cialis pills boards free generic cialis prices on cialis 10 mg cialis cuantos mg hay order generic cialis online cialis rezeptfrei generic low dose cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:55 ق.ظ

Kudos! An abundance of info.

to buy viagra online where can i buy viagra where yo buy viagra canadian viagra online viagra online canada cheapest viagra online pharmacy buy viagra overnight buy viagra online without a prescription cheapest viagra pills online buy viagra now online
شنبه 18 فروردین 1397 01:49 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
how does cialis work viagra or cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis generika buy online cialis 5mg cialis farmacias guadalajara rx cialis para comprar cialis for sale south africa cialis 20 mg best price compare prices cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
با استعانت از خداوند هستی بخش عالم هستی ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در عصری که شیاطین آخرین لحظات حیات نا مشروع خود را در عرصه جولانگاه زمین خاکی سپری مینماید وبا استفاده ازانواع ترفندها (زر وزور وتزویرهاو رسانه ها و سایت ها ولشکر کشی ها وقتل و غارت کشورهای مسلمان وآزاده و تهدیدها و ترورهاو...)درصدد گمراه ساختن انسانها می باشند بر ما منتظران واقعی حضرت ولی عصر (عج) تکلیف شرعی است که ضمن اتفاق واتحاد وهمدلی با خود سازی وسلوک معنوی وچنگ زدن به ریسمان الهی (قرآن وعترت) و شناخت صحیح ازسیره پیامبراکرم(ص) وائمه اطهارعلیهم السلام و دقت نظر در احادیث نورانی آنان از منابع معتبر و توجه ویژه به رهنمود های نائب بر حق ایشان (مقام معظم رهبری ) و بکار گیری آنها در راستای آمادگی هرچه بیشتر و بهتر جهت مقابله با دسایس شیاطین و ایادی آنها وهمچنین جهت زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا....الاعظم (عج) بابصیرتی کامل گام برداریم به همین جهت بنده با احساس مسئولیت در این زمینه این وبلاگ را راه اندازی و امید آن دارم مورد قبول درگاه احدیت وحجت ایشان واقع گردد و دست یاری به سوی تمامی منتظران واقعی حضرت دراز کرده تا این حقیر را از دعاهای پاک و رهنمودهای ارزشمندشان بی نصیب نفرمایند .
به امید ظهورش : بهمن ماه سال 1389
مدیر وبلاگ : احمد خورشیدی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :