تبلیغات
313 یاران خورشید - سلماس - آخرین نبرد در آخرالزمان- بخش اول
313 یاران خورشید - سلماس
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
اندیشه انتظار یكى از موضوعات چالش خیز میان جهان اسلام، به ویژه
 ایران و جهان غرب است. 
شوق آتشین باز آمدن یا آمدن منجى موعود، قرن ها است بشر وامانده 
از عدالت، معنویت و آزادى را بى قرار ساخته است. هرچند افق 
نگاه مردمان، گونه هاى مختلفى به انتظار بخشیده است، [1] اما
 این واژه در معناى عام خود یكى از مشتركات بشر و انسان معاصر 
به حساب مى آید. در این میان، ادیان ابراهیمى به این مسأله اهمیتى
 ویژه مى دهند؛ چرا كه ظهور موعود در هر یك از این ادیان به
 مفهوم تشكیل حكومت و سرورى بر دیگران است. با توجه به شرایط 
كنونى، آنچه دغدغه این نوشتار را فراهم ساخته است، نگاهى كوتاه
 به بازخوانى اندیشه موعود در جهان مسیحیت است. این مسأله از
 آن جا مهم و در خور اعتنا است كه هم اینك بخشى از جهان 
مسیحیت با تكیه بر وعده هاى توراتى، انجیلى و فن آورى موجود
 در دنیاى غرب به گونه اى خاص به تأویل و تفسیر آخرالزمان و
 اندیشه انتظار مى پردازد و با ارائه نگاهى جنگ طلبانه، تمامى 
اهرم هاى خود را براى تحمیل نظریه خویش به كار مى برد. از این رو،
 با گذرى كوتاه بر اندیشه بازگشت مسیح، تلاش خواهیم نمود تا از
 زاویه اى دیگر به این ماجرا بنگریم. 


مسیحیان و بازگشت مسیح 
اندیشه بازگشت عیسى (علیه السلام) یكى از باورهاى غالب جامعه مسیحیت است. این شوق و انتظار، در بخش هاى قدیمى تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیكیان به خوبى منعكس گشته است. اما در رساله هاى بعدى مانند رساله هاى پولس به تیموتاؤس و تیطس، همچنین رساله هاى پطرس به بعد اجتماعى مسیحیت توجه شده است. این مسأله از آن جا ناشى مى شد كه عیسویان با گذشت زمان پى بردند كه بازگشت مسیح (علیه السلام) برخلاف تصور آنان نزدیك نیست.[۲] هرچند اقلیتى از آنان بر این عقیده باقى ماندند كه عیسى به زودى خواهد آمد و حكومت هزارساله خود را تشكیل خواهد داد؛ حاكمیتى كه به روز داورى پایان خواهد یافت. از همین رو، از دیر باز گروه هاى كوچكى به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمده اند كه تمام سعى و تلاش خود را صرف آمادگى براى ظهور دوباره عیسى در آخرالزمان مى كنند.[۳] البته، وجود آیاتى در انجیل این حالت انتظار را تشدید مى كند و با اشاره به عدم تعیین وقت ظهور، آن را ناگهانى معرفى مى كنند. به عنوان مثال، در انجیل متّا از زبان عیسى این گونه نقل شده است: «شما نمى توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید؛ زیرا این فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشرى از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهى ندارد حتى فرشتگان، تنها خدا آگاه است.»[۴] یا آن كه در انجیل لوقا به نقل از مسیح چنین آمده است: «همیشه آماده باشید؛ زیرا كه من زمانى مى آیم كه شما گمان نمى برید.»[۵] 
روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لاى انجیل به چشم مى خورد: «كمرهاى خود را بسته و چراغ هاى خود را افروخته بدارید، باید مانند كسانى باشید كه انتظار آقاى خود را مى كشند كه چه وقت از عروسى مراجعت كند. تا هر وقت آید و در را بكوبد، بى درنگ در را براى او باز كنند. خوشا به حال آن غلامانى كه آقاى ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید؛ زیرا در ساعتى كه شما گمان نمى برید پسر انسان مى آید.»[۶] 
مسیحیت ضمن تأكید بر غیرمنتظره بودن بازگشت عیسى، هدف از این بازگشت را ایجاد حكومتى الهى در راستاى حكومت الهى آسمان ها ارزیابى مى كند.[۷] علاوه بر این، ظهور مسیح یگانه راه حل براى ادامه حیات و زندگانى برشمرده مى شود [۸] و عیسى منجى انسان ها و پادشاهِ پادشاهان معرفى مى گردد. [۹] وى براساس سخنان دانیال نبى، نظام اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى و مذهبى جهان را عوض خواهد كرد و جهانى بر مبناى راه و روش خدا بنا مى كند.[۱۰] 
مسیحیان همچنین علاماتى براى ظهور عیسى بن مریم قائل مى باشند: «عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، روزگاران خورشید تیره و تار مى گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت هاى آسمانى نیز به لرزه درخواهند آمد و سپس آثار و علایم ظهور آن مرد آسمانى آشكار خواهد شد و سپس تمامى قبایل زمین نگران و غمگین مى گردند و آن گاه عیسى از ابرهاى آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهد آمد.»[۱۱] 
در انجیل مرقس نیز ضمن تأكید بر همین مضامین، به جمع آورى یاران توسط مسیح اشاره شده است: «سپس عیسى با شكوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگان تحت امر خود را به اطراف و اكناف عالم روانه خواهد كرد و منتخبان خود را از چهارگوشه جهان از بالاترین نقطه آسمان تا پایین ترین نقطه زمین جمع خواهد كرد.»[۱۲] روایات اسلامى نیز بر آمدن مسیح (علیه السلام) صحه مى گذارند. از جمله آن كه، پیامبر (صلى الله علیه وآله) فرمودند: «سوگند به آن كه جانم به دست او است، به طور یقین عیسى بن مریم به عنوان داورى عادل و پیشوایى دادگر در میان شما فرود خواهد آمد.»[۱۳] 
مفسران در تفسیر آیه ۱۵۹ سوره نساء، آن را با بازگشت حضرت مسیح در آخر الزمان مرتبط مى دانند و این آیه را در همین رابطه ارزیابى مى كند.[۱۴] به هر حال، مسأله فرود آمدن مسیح و بازگشت وى در آخرالزمان، از موضوعات مشترك اندیشه انتظار نزد مسلمانان و مسیحیان است. البته، اسلام در این رابطه منجى موعود را مهدى (علیه السلام) معرفى نموده، او را پیشواى آخرالزمان تلقى مى كند: «چگونه خواهید بود، آن گاه كه عیسى بن مریم در میان شما فرود آید و پیشواى شما از خود شما باشد.»[۱۵] یا آن كه در روایتى دیگر از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «پیش از قیامت (عیسى) به دنیا فرود مى آید و هیچ كس از ملت یهود و مسیحى نمى ماند مگر آن كه پیش از مرگ به او ایمان آورد و آن حضرت پشت سر مهدى نماز مى گذارد.»[۱۶] 
بى گمان بر هر پژوهشگر آگاه روشن است كه روایات اسلامى و اعتقادات مسیحى در رابطه با مسأله ظهور بسیار به هم نزدیك هستند. مقایسه خبرهاى رسیده از روایات اسلامى در رابطه با پیشرفت غیرقابل تصور علوم در زمان ظهور[۱۷]، ایجاد رفاه اجتماعى[۱۸]، علایم ظهور[۱۹] و سایر موارد با آنچه آمد به روشنى این مدعا را ثابت مى كند. 
این مسأله به خودى خود مى تواند زمینه هاى گفت وگو و هم اندیشى بین انتظار اسلامى و مسیحى را فراهم آورد. ناگفته نماند كه حتى در برخى از انجیل هاى مورد پذیرش گروهى از پروتستان ها، به روشنى از ظهور نجات دهنده اى صحبت به میان مى آید كه از فرزندان پیامبر عربى است: مسیح در وصایاى خود به شمعون پطرس مى فرماید: «اى شمعون! خداى من فرمود، تو را وصیت مى كنم به سید انبیا، كه بزرگ فرزندان آدم و پیغمبران امى عربى است. او بیاید، ساعتى كه فرج قوى گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پركند.»[۲۰] 

بازگشت مسیح از زاویه اى دیگر 
هزاره گرایى در میان مسیحیت همواره وجود داشته است. این اندیشه اگرچه در طول تاریخ داراى فراز و نشیب هاى فراوانى بوده است، اما هم اینك با گذر از قرن بیستم و ورود به قرن بیست و یكم، امیدهاى تازه اى را پدید آورده است. با نگاهى به پایگاه هاى اینترنتى و حجم گسترده اطلاعات آن ها، شور انتظار به راحتى محسوس است.[۲۱] این مسأله به تنهایى خطرخیز نیست، اما اگر این مطلب را در كنار وقوع انقلاب اسلامى، ادعاى زمینه سازى ظهور، كه به وسیله برخى روایات نیز تأیید مى شود،[۲۲] نگاه هژمونیك و جهان شمول اسلام [۲۳] جذابیت هاى ذاتى شیعه و محتواى غنى آن را در نظر بگیریم، مسأله پیچیده تر خواهد شد. 
حال، اگر به آنچه گذشت تمامیت طلبى غرب، نظریه جهانى سازى، اندیشه «پایان تاریخ فوكویاما» و «جنگ تمدن ها» را بیافزاییم، خواهیم دید كه اندیشه انتظار یكى از موضوعات چالش خیز میان جهان اسلام، به ویژه ایران و جهان غرب است. ساخت فیلم هاى روز استقلال، آرماگدون و ماتریس در پایان دهه نود و نوستراداموس در دهه هشتاد، نمادى از همین تقابل است؛ تقابلى كه با گذشت زمان، روز به روز جدى تر مى شود.
 
پى نوشت: 
۱ ر.ك به: على موحدیان، گونه شناسى موعود در ادیان مختلف، مجله هفت آسمان، ش ۱۲و ۱۳ 
۲ حسین توفیقى، آشنایى با ادیان بزرگ، چ اول، تهران، طه، سمت، مركز جهانى علوم اسلامى، ص ۱۷۰ 
۳ ر.ك به: حسین توفقى، هزاره گرایى در فلسفه تاریخ مسیحیت، مجله موعود، شماره ۱۷، ص ۱۴ـ۲۰ 
۴ انجیل متا، باب ۲۴: ۳۶ 
۵ لوقا، باب ۱۲:۴۰ 
۶ لوقا، باب ۱۲: ۳۵ـ۴۰ 
۷ انجیل متا، باب ۶:۱۰ 
۸ همان، باب ۲۴:۲ 
۹ مكاشفه، باب ۱۷: ۱۴ و باب ۱۹: ۱۶ 
۱۰ دانیال، باب ۲: ۴۴ـ۴۵ 
۱۱ انجیل متا، باب ۲۴: ۲۹ـ۳۰ 
۱۲ مرقس، باب ۱۳: ۲۴ـ۲۷، همچنین متا، باب ۲۴: ۳۱ 
۱۳ على كورانى عاملى، عصر ظهور، ص ۳۴۱ به نقل از ابن حماد، الفتن (خطى)، ص ۱۶۲ 
۱۴ ر.ك به: مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۱۲ / تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۲۰۴ / المیزان (عربى(، ج ۵، ص ۱۴۳ / همچنین در ربطه با آیات عروج و تصلیب عیسى(علیه السلام): آل عمران: ۵۵ / نساء: ۱۵۷ـ۱۵۸ 
۱۵ نبى اسلام (صلى الله علیه وآله)، بحارالانوار، ج ۱۴ ،ص ۳۴۴;محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح بخارى، ج ۴، ص ۱۴۳ / مسلم بن الحجاج النیابورى، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۹۴ 
۱۶ بحارالانوار، ج ۱۴، ص ۳۴۹; محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بیروت، الوفاء، ج ۵۱، ص ۷۱، ۷۷، ۸۴ 
۱۷ حدیث از امام صادق(علیه السلام)، بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶; همچنین على كورانى العاملى، عصر الظهور )عربى)، ص ۳۲۷ 
۱۸ بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۶۸، همان، ج ۵۲، ص ۳۵۱ 
۱۹ نك: محمد رى شهرى، میزان الحكمه، دارالحدیث، ج۱،ص۱۷۷ 
۲۰ همشهرى، ۲۶/۱۰/۷۴، به نقل از مصلح جهانى به نقل از: آرمان شهر در ادیان، محمدعلى بزنونى، پگاه، ش ۲۴ ،ص ۲ 
۲۱ ر.ك: سید احمدرضا یكانى فرد، آخرالزمان، منجى گرایى در اینترنت، مجله موعود، ش ۳۱، ص ۶۴ 
۲۲ ر.ك به: على كورانى العاملى، عصر ظهور، ص ۲۹۹ به بعد. 
۲۳ الاسلام یعلو ولا یعلى علیه؛ پیامبراكرم، شیخ حر العاملى، وسایل الشیعه، قم. آل البیت لاحیاء التراث، ج ۲۶، ص ۱۴ 

منبع: فصلنامه معرفت 
نویسنده: على اقلیدى نژاد 
نوع مطلب : فرود آمدن عیسی مسیح(ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 09:19 ق.ظ

Excellent post. I was checking continuously this weblog and I am impressed! Very useful information specifically the final section :) I maintain such information a lot. I was seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.
شنبه 18 فروردین 1397 01:25 ب.ظ

Thanks, I enjoy it!
cialis 30 day trial coupon cialis price in bangalore cialis 5 mg scheda tecnica cialis 10mg prix pharmaci wow cialis 20 only now cialis 20 mg cialis free trial 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis para que sirve cuanto cuesta cialis yaho
شنبه 4 فروردین 1397 01:33 ب.ظ

Good advice. With thanks!
cialis daily new zealand cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy cialis vs viagra ou trouver cialis sur le net side effects of cialis cialis 20 mg best price we choice free trial of cialis cialis online napol cialis kaufen wo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
با استعانت از خداوند هستی بخش عالم هستی ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در عصری که شیاطین آخرین لحظات حیات نا مشروع خود را در عرصه جولانگاه زمین خاکی سپری مینماید وبا استفاده ازانواع ترفندها (زر وزور وتزویرهاو رسانه ها و سایت ها ولشکر کشی ها وقتل و غارت کشورهای مسلمان وآزاده و تهدیدها و ترورهاو...)درصدد گمراه ساختن انسانها می باشند بر ما منتظران واقعی حضرت ولی عصر (عج) تکلیف شرعی است که ضمن اتفاق واتحاد وهمدلی با خود سازی وسلوک معنوی وچنگ زدن به ریسمان الهی (قرآن وعترت) و شناخت صحیح ازسیره پیامبراکرم(ص) وائمه اطهارعلیهم السلام و دقت نظر در احادیث نورانی آنان از منابع معتبر و توجه ویژه به رهنمود های نائب بر حق ایشان (مقام معظم رهبری ) و بکار گیری آنها در راستای آمادگی هرچه بیشتر و بهتر جهت مقابله با دسایس شیاطین و ایادی آنها وهمچنین جهت زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه ا....الاعظم (عج) بابصیرتی کامل گام برداریم به همین جهت بنده با احساس مسئولیت در این زمینه این وبلاگ را راه اندازی و امید آن دارم مورد قبول درگاه احدیت وحجت ایشان واقع گردد و دست یاری به سوی تمامی منتظران واقعی حضرت دراز کرده تا این حقیر را از دعاهای پاک و رهنمودهای ارزشمندشان بی نصیب نفرمایند .
به امید ظهورش : بهمن ماه سال 1389
مدیر وبلاگ : احمد خورشیدی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :